Svinkløv og Kollerup plantage

Svinkløv Klitplantage er mere end 100 år gammel og er en meget varieret nåletræsplantage der giver fine livsbetingelser for dyr, fugle og insekter. Her råvildt og kronvildt. Svinkløv Klitplantage er udpeget som internationalt bevaringsværdig. 
Den nordligste del af Kollerup plantage består af åbne hedeområder. Mod vest og øst støder plantagen op til landbrugsarealer, mod nord et større privatejet hede- og overdrevsareal, der igen grænser op til Svinkløv Plantage.

Der findes sheltere i begge plantager